Plynservis

plynservis_cervenka

REVIZE PLYNOVODU

REVIZE PLYNOVODU

0 +

let v oboru plynárenství

Na plynovodech (odběrné plynové zařízení) provádíme:
Revize plynových odběrných zařízení, pravidelné kontroly plynovodů

– výchozí revize
– provozní ( periodické ) revize
– tzv. tlakové zkoušky plynovodů ( zkouška pevnosti, zkouška těsnosti )
– zavedení revizní knihy plynovodů a plynových kotlů
– zavedení místního provozního řádu plynovodů a plynových kotelen

Klientům nabízíme kompletní smluvní vedení revizní agendy objektů v jejich vlastnictví,
správě, nebo pronájmu. V případě zájmu zajistíme i technickou údržbu revidovaného za-
řízení ve smyslu zajištění jeho bezpečné provozuschopnosti v souladu s platnými předpisy.

Jsme držiteli osvědčení a oprávnění k provádění revizí na těchto zařízeních:
plynová zařízení v rozsahu – R-TZ-NA,PK4,HK4, tlaková zařízení v rozsahu R-PZ-f,g
a oprávnění PZ-M-III,V,VI,VII  dle vyhl.21/1979Sb a
vyhl.ČÚBP a ČBÚ č.554/1990Sb.

Dále provádíme:

0 +

let v oboru plynárenství

Na plynovodech (odběrné plynové zařízení) provádíme:
Revize plynových odběrných zařízení, pravidelné kontroly plynovodů

– výchozí revize
– provozní ( periodické ) revize
– tzv. tlakové zkoušky plynovodů ( zkouška pevnosti, zkouška těsnosti )
– zavedení revizní knihy plynovodů a plynových kotlů
– zavedení místního provozního řádu plynovodů a plynových kotelen

Klientům nabízíme kompletní smluvní vedení revizní agendy objektů v jejich vlastnictví,
správě, nebo pronájmu. V případě zájmu zajistíme i technickou údržbu revidovaného zařízení ve smyslu zajištění jeho bezpečné provozuschopnosti v souladu s platnými předpisy.

Jsme držiteli osvědčení a oprávnění k provádění revizí na těchto zařízeních:
plynová zařízení v rozsahu – R-TZ-NA,PK4,HK4, tlaková zařízení v rozsahu R-PZ-f,g a oprávnění PZ-M-III,V,VI,VII  dle vyhl.21/1979Sb a
vyhl.ČÚBP a ČBÚ č.554/1990Sb.

Dále provádíme:

HAVÁRIE PLYNOVODU a nemáte peníze na rekonstrukci?

Odstranění úniků plynu těsnící kapalinou

V případě havarijního stavu Vašeho
domovního či bytového plynovodu, lze též odstranit mnohočetné úniky i pod omítkami
ve zdech metodou tzv. “přetěsnění tekutinou Pragotěs”, která je levnější a časově méně
náročnější než běžné rekonstrukce, které jsou mnohdy z technických či finančních
důvodů hůře proveditelné.

HAVÁRIE PLYNOVODU a nemáte peníze na rekonstrukci?

Odstranění úniků plynu těsnící kapalinou

V případě havarijního stavu Vašeho
domovního či bytového plynovodu, lze též odstranit mnohočetné úniky i pod omítkami
ve zdech metodou tzv. “přetěsnění tekutinou Pragotěs”, která je levnější a časově méně
náročnější než běžné rekonstrukce, které jsou mnohdy z technických či finančních
důvodů hůře proveditelné.

Nakupujte online

Akční nabídka E-shopu

Nakupujte online

Akční nabídka E-shopu

Jak na to ?

Jednoduše zakázkou

Co potřebuji?

Jednoduše popsat závadu nebo požadavek (bílá krabice v koupelně asi ohřívat vodu ... už neohřívat) např. změřit, vyfotit, nakreslit.

Zavolat / napsat

Popište nám "místo činu", závadu na spotřebiči, nebo např. místo úniku, a kdy je Váš vhodný termín pro návštěvu technika.

Provedení Práce

Naši školení technici odstraní problém v co nejkratší době s použitím minima materiálu a uklidí po sobě.

Vaše spokojenost

je naším cílem. Technik vše dle dohody nebo skutečnosti vyúčtuje a VŠE RÁD VYSVĚTLÍ. 100%Záruka na provedení.

Jak na to ?

Jednoduše zakázkou

Co potřebuji?

Jednoduše popsat závadu nebo požadavek (bílá krabice v koupelně asi ohřívat vodu ... už neohřívat) např. změřit, vyfotit, nakreslit.

Zavolat / napsat

Popište nám "místo činu", závadu na spotřebiči, nebo např. místo úniku, a kdy je Váš vhodný termín pro návštěvu technika.

Provedení Práce

Naši školení technici odstraní problém v co nejkratší době s použitím minima materiálu a uklidí po sobě.

Vaše spokojenost

je naším cílem. Technik vše dle dohody nebo skutečnosti vyúčtuje a VŠE RÁD VYSVĚTLÍ. 100% Záruka na provedení.