Plynservis

plynservis_cervenka

Naše Služby

Naše Služby

ENGLISH SPEAKING

What We Offer

Handyman Service Offers

ENGLISH SPEAKING

What We Offer

PLYNSERVIS.CZ Service Offers

Jak na to ?

Jednoduše zakázkou

Co potřebuji?

Jednoduše popsat závadu nebo požadavek (bílá krabice v koupelně asi ohřívat vodu ... už neohřívat) např. změřit, vyfotit, nakreslit.

Zavolat / napsat

Popište nám "místo činu", závadu na spotřebiči, nebo např. místo úniku, a kdy je Váš vhodný termín pro návštěvu technika.

Provedení Práce

Naši školení technici odstraní problém v co nejkratší době s použitím minima materiálu a uklidí po sobě.

Vaše spokojenost

je naším cílem. Technik vše dle dohody nebo skutečnosti vyúčtuje a VŠE RÁD VYSVĚTLÍ.

Jak na to ?

Jednoduše zakázkou

Co potřebuji?

Jednoduše popsat závadu nebo požadavek
(bílá krabice v koupelně asi ohřívat vodu ... už neohřívat) např. změřit, vyfotit, nakreslit.

Zavolat / napsat

Popište nám "místo činu", závadu na spotřebiči, nebo např. místo úniku, a kdy je Váš vhodný
termín pro návštěvu technika.

Provedení Práce

Naši školení technici odstraní problém v co nejkratší době s použitím minima materiálu
a uklidí po sobě.

Vaše spokojenost

je naším cílem. Technik vše dle dohody nebo skutečnosti vyúčtuje a VŠE RÁD VYSVĚTLÍ.

FAQs

Často kladené dotazy

Servis je pravidelná kontrola a seřízení spotřebiče servisním technikem, ( proškoleným od výrobce spotřebiče ) případně jeho oprava. Bývá podmínkou plnění záruky spotřebiče.
Revize je výchozí nebo pravidelná, jedná se o posouzení plynového zařízení ( trubky, spotřebič, jeho stav, umístění a náročnost na přísun vzduchu a daší ) revizním technikem a její povinnost je daná zákonem. Je podmínkou pro osazení plynoměru dodavatelem plynu.
 Pravidelná revize je podmínkou pro pojistné plnění při havárii či škodní události související s chodem plynového zařízení ( otrava, požár a pod. ).

Dle údajů výrobce v návodu k obsluze a dle požadavku revizního technika při revizi po posouzení aktuálního stavu po měření. Minimálně však 1x ročně.

Neservisovaný ( nevyčištěný ) spotřebič nedokonalým spalováním plynu vytváří oxid uhelnatý ( CO ) což je bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, nemá dráždivé účinky, tudíž je lidskými smysly nezaznamenatelný!    
Každoročně je v ČR hospitalizováno s otravou oxidem uhelnatým několik set osob.  Intoxikace CO může mít za následek trvalé neurologické následky a může dojít i k hromadným umrtím. Letos jsme v Praze evidovali stovky případů intoxikace “CO”, z toho zhruba 300 skončilo smrtí.

Letní období je nebezpečné v souvislosti s horším tahem komínových cest. Může také dojít k propálení hořáku a tím i k následným nákladným opravám.

 Spotřebič “B” je takový, který odebírá vzduch potřebný pro spalování z prostoru v  němž se nachází ( průtokové ohřívače vody tzv. karmy a kotle s atmo hořáky ).
Spotřebič “C” je takový, který odebírá vzduch potřebný pro spalování z venkovního  prostoru ( tzv. turbo kotle ).

- značka a typ ( pokud mohu zjistit ) spotřebiče
- je přívod plynu v pořádku?
- je spotřebič ještě v záruce či není
- příp. kdy proběhl poslední servis
- popis závady

Provozní revize plynového odběrního zařízení - povinnost provádět zpravidla 1x za 3 roky (od hlavního uzávěru plynu (předávacího místa) či od plynoměru (v případě bytu) po připojené spotřebiče (včetně).
Kontrola plynového odběrního zařízení - povinnost provádět každý rok.

Zkouška těsnosti a pevnosti (tzv. Tlaková zkouška) - pozor platnost zkoušky je max.6
měsíců (dodržet tuto dobu je nutné např. pro plynárnu před osazením plynoměru).

Provádí se:
1/ pokud délka nového plynovodu nebo rekonstruované
    či prodlužované části přesáhne 3m.
2/ když provedení zásahu mělo vliv na těsnost plynovodu.
3/ pokud byl plynovod bez plynu více než 6 měsíců nebo po odebrání plynoměru.
4/ v případě odůvodněného podezření na porušení těsnosti
    plynovodu (např. při provádění stavebních prací po požáru atp.).